Misja i Cele

MISJA STOWARZYSZENIA

Tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy

 

CELE STOWARZYSZENIA

* wwyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
* reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia,
* popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
* dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i  wiedzy członków,